Đăng nhập

Đăng ký

Đã đăng ký?

Đăng nhập

Đăng ký

Bảng kẹp

Bảng kẹp

$54.95

Tình trạng: Còn hàng
Bảng kẹp

Bảng kẹp

$54.95

Tình trạng: Còn hàng

CÁC ĐẶC ĐIỂM

 

Mô tả

Kẹp bảng bạch kim XL tùy chỉnh của chúng tôi gắn vào các bảng dày hơn một cách dễ dàng. Hoàn toàn có thể điều chỉnh cho các chiều rộng khác nhau của bàn, nó tạo ra một chân đế vững chắc cho hệ thống lắp trong khi lớp đệm bên trong của nó bảo vệ bàn khỏi bị hư hại.

CÁC ĐẶC ĐIỂM

 

Mô tả

Kẹp bảng bạch kim XL tùy chỉnh của chúng tôi gắn vào các bảng dày hơn một cách dễ dàng. Hoàn toàn có thể điều chỉnh cho các chiều rộng khác nhau của bàn, nó tạo ra một chân đế vững chắc cho hệ thống lắp trong khi lớp đệm bên trong của nó bảo vệ bàn khỏi bị hư hại.

Dịch "
X