Đăng nhập

Đăng ký

Đã đăng ký?

Đăng nhập

Đăng ký

Gắn bài

Gắn bài

$34.95

Tình trạng: Còn hàng
Gắn bài

Gắn bài

$34.95

Tình trạng: Còn hàng

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Mô tả

Trụ gắn kết nối kẹp bàn với thanh vợt, nơi bạn gắn vợt. Vặn một đầu vào kẹp bàn và sau đó đặt thanh vợt lên trên. Đây là tùy chỉnh được thực hiện để cung cấp sự ổn định tổng thể của toàn bộ hệ thống lắp đặt.

CÁC ĐẶC ĐIỂM

Mô tả

Trụ gắn kết nối kẹp bàn với thanh vợt, nơi bạn gắn vợt. Vặn một đầu vào kẹp bàn và sau đó đặt thanh vợt lên trên. Đây là tùy chỉnh được thực hiện để cung cấp sự ổn định tổng thể của toàn bộ hệ thống lắp đặt.

Phiên dịch "
X