Prihlásiť sa

Registrácia

Už zaregistrované?

Prihlásiť sa

Registrácia

Záruka

 

Záruka a podmienky spoločnosti Pro Stringer pre spoločnosť Pro Stringer Platinum 2.0 sú uvedené nižšie:

Pro Stringer poskytuje záruku na stroje Pro Stringer a zahrnuté príslušenstvo proti vadám v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní po dobu jedného (1) roka od dátumu nákupu pôvodným kupujúcim (ďalej len „záručná doba“).

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a ak bude v záručnej dobe prijatý platný nárok, spoločnosť Pro Stringer buď:

 • Porucha hardvéru opravte bezplatne pomocou nových alebo renovovaných náhradných dielov alebo,

   

 • Vymeňte výrobok za nový alebo za renovovaný produkt, ktorý je funkčne rovnocenný originálnemu produktu.

Záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním vrátane pádov zo stolov, veľkých nárazov alebo iných poškodení, ktoré nie sú spôsobené správnym používaním.

Náhradný produkt alebo jeho časť preberá zvyšnú záruku na pôvodný produkt alebo deväťdesiat (90) dní od dátumu výmeny alebo opravy, podľa toho, čo vám poskytuje dlhšie krytie. Po výmene produktu alebo dielu sa akákoľvek náhradná položka stáva vaším majetkom a nahradená položka sa stáva majetkom spoločnosti Pro Stringer. Záručný servis bude poskytovať iba skúsený tím Pro Stringer.

Získanie záručného servisu (jednoročná úplná záruka)

Opravárske služby poskytuje iba firma Pro Stringer. Počas záručnej doby zákazník hradí náklady na dopravu do nášho servisného strediska, zatiaľ čo spoločnosť Pro Stringer hradí náklady na vrátenie tovaru a servisný poplatok sa vzdáva.

 

Naši technici bezplatne opravia, vyriešia a optimalizujú váš stroj. Ak sú potrebné záručné opravy, pošlite nám e-mail s vyplnením Formulár RMA na info@pro-stringer.com, V tomto e-maile nám pomôžte vyriešiť váš problém čo najrýchlejšie tak, že poskytnete:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Vaša adresa
 • Vaše telefónne číslo
 • Potvrdenie o pôvodnom nákupe, ktoré obsahuje podrobnosti o kupujúcich, dátum nákupu a popis zakúpeného produktu (výrobkov)
 • Komplexný popis problému vrátane fotografií a videí, ak je to možné
 • Prezrite si dva obrázky balíčkov v dolnej časti stránky a dajte nám vedieť počet problémových položiek a balík, ktorý vlastníte, aby ste urýchlili proces identifikácie.

Po overení vašich údajov vám Pro Stringer pošle e-mailom pokyny na odoslanie vášho zariadenia do nášho servisného strediska. Pre potrebné diely a príslušenstvo vám pošleme nové diely a doplnky priamo na Vami vybranú adresu. Počas záručnej doby bude náklady na prepravu položky späť k vám zo servisného strediska hradiť spoločnosť Pro Stringer.

Získanie pozáručného servisu (obmedzená doživotná záruka)

V prípade pozáručnej opravy bude Pro Stringer naďalej poskytovať opravárenské služby, zákazník však hradí prepravné náklady oboma smermi.

 

Vyplnený e-mail nám pošlite Formulár RMA na info@pro-stringer.com, V tomto e-maile nám pomôžte vyriešiť váš problém čo najrýchlejšie tak, že poskytnete:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Vaša adresa
 • Vaše telefónne číslo
 • Potvrdenie o pôvodnom nákupe, ktoré obsahuje podrobnosti o kupujúcich, dátum nákupu a popis zakúpeného produktu (výrobkov)
 • Komplexný popis problému vrátane fotografií a videí, ak je to možné
 • Prezrite si dva obrázky balíčkov v dolnej časti stránky a dajte nám vedieť počet problémových položiek a balík, ktorý vlastníte, aby ste urýchlili proces identifikácie.

Pro Stringer odpovie e-mailom navrhovaným prístupom k vyriešeniu problému vrátane odhadu nákladov na opravu alebo náhradné diely (ak existujú). Ak je potrebné váš stroj poslať do nášho servisného strediska, budete zodpovední za náklady na prepravu oboma spôsobmi. Súčasti a príslušenstvo si môžete kúpiť v našom online obchode tu alebo nám pošlite e-mail na adresu info@pro-stringer.com

Vylúčenia a obmedzenia

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobky vyrobené spoločnosťou Pro Stringer alebo pre ňu, ktoré je možné identifikovať logom „Pro Stringer“, ktoré je k nim pripojené alebo ako je uvedené nižšie:

 • Pro Stringer Machine
 • Stolová svorka
 • Montážny stĺp
 • Otočná tyč na rakety (2 kusy)
 • Držiaky rámu (2 kusy) a skrutky s motýľom (2 kusy)
 • Spony Pro Stringer Claw (2 kusy)
 • Univerzálne kliešte Pro Stringer
 • Univerzálny adaptér Pro Stringer
 • Napájanie a káble

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na hardvérové ​​produkty iné ako Stringer, aj keď sú balené alebo predávané s hardvérom Pro Stringer, okrem iného vrátane:

 • Strunové kliešte

Výrobcovia alebo dodávatelia iní ako spoločnosť Pro Stringer môžu kupujúcemu koncového používateľa poskytnúť svoje vlastné záruky, ale spoločnosť Pro Stringer, pokiaľ to povoľuje zákon, poskytuje svoje výrobky „tak, ako sú“. Pro Stringer nezaručuje, že prevádzka produktu bude nepretržitá alebo bezchybná. Pro Stringer nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa použitia produktu. Táto záruka sa nevzťahuje:

 • poškodeniu spôsobenému používaním s výrobkami, ktoré neboli dodané spoločnosťou Pro Stringer
 • na škody spôsobené nehodou, zneužitím, zneužitím, povodňou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami
 • na poškodenie spôsobené prevádzkou produktu mimo povolených alebo zamýšľaných použití opísaných v Pro Stringer
 • na škodu spôsobenú službou, ktorú vykonáva niekto, kto nie je zástupcom spoločnosti Pro Stringer
 • na produkt alebo jeho časť, ktorá bola zmenená s cieľom zmeniť funkčnosť alebo spôsobilosť bez písomného súhlasu spoločnosti Pro Stringer
 • na kozmetické poškodenie, okrem iného vrátane škrabancov a jamiek
Preložiť »
X