Prihlásiť sa

Registrácia

Už zaregistrované?

Prihlásiť sa

Registrácia

Obchodné podmienky


Nasledovné predstavujú naše podmienky používania tejto webovej stránky a prístupom na túto webovú stránku a / alebo zadaním objednávky u nás súhlasíte s ich viazaním. Tieto zmluvné podmienky platia vždy, keď vstúpite na webovú stránku alebo zadáte objednávku u nás, a ak z nejakého dôvodu nesúhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, potom nemôžete tento web používať ani k nemu pristupovať.

Definícia

Pri čítaní týchto Zmluvných podmienok „my“, „nás“ a „náš (my)“ znamená spoločnosť Pro Stringer Ltd. Austrália, „používateľ (používatelia)“ označuje používateľov tejto webovej stránky všeobecne a kolektívne. Pojem „webová stránka“ znamená webovú stránku spoločnosti Pro-Stringer na adrese www.pro-stringer.com alebo akúkoľvek nasledujúcu adresu URL alebo doménu, ktorá ich nahrádza. Slovo „produkt (výrobky)“ sa vzťahuje na produkt alebo službu, ktoré sa zobrazujú na predaj na webovej stránke. Pojem „materiál generovaný používateľmi“ znamená akýkoľvek materiál akéhokoľvek druhu, ktorý nám odovzdáte, vrátane (ale nielen) textu, súborov, obrázkov, videa alebo zvukov (nezahŕňa osobné informácie, ktoré poskytnete pri objednávaní) alebo sa zaregistrovať, alebo ak tieto informácie následne zmeníte).

Vlastníctvo lokality

Túto stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť Pro Stringer Ltd. Australia. Všetky práva na tomto webe sú vo vlastníctve nás a akékoľvek neoprávnené kopírovanie, používanie alebo úprava je prísne zakázaná. Ak chcete prvky našej stránky použiť akýmkoľvek spôsobom (napríklad na prezentácie alebo články), kontaktujte nás.

Objednávanie tovaru prostredníctvom našej webovej stránky

Všetky objednávky zadané prostredníctvom našej webovej stránky podliehajú prijatiu objednávky. Najprv dostanete e-mail s potvrdením, že sme dostali vašu objednávku, a potom druhý e-mail s potvrdením, keď sme expedovali váš tovar. Upozorňujeme, že prvý e-mail potvrdzujúci prijatie vašej objednávky nepredstavuje prijatie objednávky nami. Vaša objednávka bude prijatá, keď vám pošleme e-mail s potvrdením o expedícii vášho tovaru a právny titul prechádza po doručení. Akonáhle je objednávka potvrdená e-mailom, nemôžeme zrušiť objednávku na objednanie produktov. Jedná sa o výrobky, ktoré majú dodaciu lehotu dlhšiu ako 7 dní, vrátane drahších strunových strojov. Všetky produkty podliehajú dostupnosti na sklade a ak z nejakého dôvodu nemôžeme z dôvodu dostupnosti zásob splniť vašu objednávku, budeme vás kontaktovať, aby ste ponúkli náhradu v rovnakej alebo vyššej kvalite za rovnakú cenu. Ak si následne neželáte zvoliť alternatívu, môžeme vašu objednávku zrušiť a vrátime vám plnú náhradu alebo pošleme akékoľvek výrobky, ktoré môžeme splniť, a vrátime vám výrobky, ktoré nie je možné dodať.

Zákazníkom niekedy vydávame propagačné kódy, ktoré poskytujú výhody, ako sú zľavy, bezplatné doručenie a bezplatné darčeky. Tieto kódy smie používať iba osoba, ktorej sú vydané, nie sú prenosné a musia sa používať iba v súlade s ich zmluvnými podmienkami. Použitím propagačného kódu na získanie nároku na dávku potvrdzujete, že máte nárok na používanie kódu, spĺňate všetky podmienky, ktoré sa vzťahujú na jeho používanie, a že súhlasíte s podmienkami uvedenými nižšie:

Ak zistíme, že pred prijatím objednávky nemáte oprávnenie používať kód alebo nespĺňate všetky podmienky jeho použitia, môžeme vašu objednávku odmietnuť alebo ju prípadne spracovať bez uplatnenia propagačnej výhody.

Ak zistíme, že po prijatí vašej objednávky nemáte oprávnenie na použitie kódu alebo nesplnili ste všetky podmienky jeho použitia, môžeme výhody, ktoré ste získali, zvrátiť. Ak ste uskutočnili transakcie v hotovosti, napr. Debetnou alebo kreditnou kartou, môžeme z použitej karty uskutočniť ďalšiu platbu, ktorá sa rovná hodnote získaného prospechu. Ak si prajete zrušiť svoju objednávku alebo vrátiť akýkoľvek tovar, pre ďalšie informácie navštívte sekciu Vrátenie tovaru.

Spracovanie a platba objednávok

Neustále monitorujeme našu webovú stránku, aby sme sa uistili, že nie je bez chýb. Môžu sa však vyskytnúť prípady, keď sa môžu vyskytnúť chyby v popise produktu, obrázku alebo cenách. Ak zistíme nejaké chyby, ako sú tieto, po odoslaní objednávky, budeme vás kontaktovať pred prijatím objednávky so správnymi informáciami o produktoch.

Potom môžete slobodne zrušiť alebo znova potvrdiť svoju objednávku na základe správnych informácií. Pokúsime sa vás kontaktovať pomocou akýchkoľvek podrobností, ktoré ste nám poskytli pri zadaní objednávky, a zanecháme vám správu, aby ste nás kontaktovali tam, kde je to možné, ale ak vás nemôžeme kontaktovať alebo nepočujeme späť od vás po zanechaní správy, budeme s vašou objednávkou zaobchádzať ako so zrušenou. V prípade potreby vám uhradíme všetky náklady. Po odoslaní objednávky naúčtujeme na vašu kreditnú alebo debetnú kartu celú sumu, ale ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžeme spracovať objednávku alebo ak chcete objednávku zrušiť, vrátime ju späť na kartu, ktorú ste použili. Zadajte objednávku.

Pokiaľ je to v našich silách, budeme primerane dbať na to, aby sme zachovali bezpečnosť údajov o vašej objednávke a platbe, ale v prípade, že z našej strany nebude existovať žiadna nedbanlivosť, nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadnú stratu. môže utrpieť, ak tretia strana získa neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré poskytnete pri prístupe alebo objednávaní z webovej stránky.

Všetky ceny uvedené na našich webových stránkach sú vrátane DPH, kde to prichádza do úvahy, za štandardné austrálske sadzby. Dodacie poplatky sú vypočítané a zreteľne zobrazené na stránke košíka. Ďalšie informácie o poplatkoch za doručenie nájdete v časti Dodávka alebo v časti Podmienky nájdete v časti nižšie.

Zľavové kódy sa po nákupe nemusia uplatniť spätne ani sa nedá zrušiť objednávka iba za účelom opätovného nákupu pomocou zľavového kódu.

dodávka

Poplatky za doručenie sú zvýraznené na celom webe a konečný poplatok za doručenie vašej objednávky je vypočítaný a zreteľne zobrazený na stránke pokladnice. Ďalšie informácie o poplatkoch za doručenie nájdete v časti Dodávka.
Niektoré produkty na našom webe môžu spôsobiť ďalšie náklady. Tieto informácie sú všeobecne dostupné na úrovni produktu a budete o nich informovaní pri zadaní objednávky.

Vynaložíme všetko úsilie na to, aby sme váš tovar dodali v čase, ktorý určíme, ale nemôžeme zaručiť dodanie v tomto časovom rámci ani nepreberáme zodpovednosť za dodávky uskutočnené mimo tohto časového limitu žiadnym z kuriérov, ktoré používame, alebo tých našich dodávateľov, kde odosielajú výrobky priamo k vám. Nemôžeme prevziať zodpovednosť za výdavky mimo vrecka alebo iné náklady, ktoré vznikli v dôsledku neúspešných alebo oneskorených dodávok.
Upozorňujeme, že pred vykonaním akejkoľvek objednávky je vašou zodpovednosťou poznať zákony, pravidlá, usmernenia a zásady týkajúce sa dovozu / vývozu vo vašej krajine. Akákoľvek objednávka by mohla byť predmetom daní, ciel a sprostredkovateľských poplatkov. Tieto clá, prípadné dane a všetky poplatky za sprostredkovanie kuriérskej služby sú zodpovednosťou zákazníka a zákazník ich musí zaplatiť v krajine príjemcu. Ak niektorý colný orgán požaduje dodatočnú dokumentáciu na účely potvrdenia dovozného / vývozného colného vyhlásenia alebo nášho colného konania, je vašou zodpovednosťou poskytnúť požadovanú dokumentáciu na vaše náklady.

Potvrdzujete, že všetky vyhlásenia a informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s vývozom a dovozom zásielky, budú pravdivé a správne. Beriete na vedomie, že v prípade nepravdivých alebo podvodných vyhlásení o zásielke alebo jej obsahu riskujete občianskoprávny nárok a / alebo trestné stíhanie, ktorého sankcie zahŕňajú prepadnutie a predaj zásielky. Pokiaľ vám môžeme dobrovoľne pomôcť pri vybavovaní požadovaných colných a iných formalít, takáto pomoc sa poskytne na vaše jediné riziko. Súhlasíte s tým, že nás odškodníte a zbavíte nás akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu byť voči nám vznesené v súvislosti s informáciami, ktoré nám poskytnete, a s prípadnými nákladmi, ktoré v súvislosti s tým vzniknú, a zaplatíte akékoľvek administratívne poplatky, ktoré vám môžeme účtovať za poskytovanie služieb opísaných v tento stav.

Akékoľvek clá, dane (vrátane, ale nielen, DPH), pokuty, skladovacie poplatky alebo iné výdavky, ktoré vzniknú v dôsledku konania colných alebo iných vládnych orgánov alebo vášho zlyhania a / alebo neposkytnutia náležitej dokumentácie príjemcom a / alebo za získanie požadovanej licencie alebo povolenia vám bude účtovaná cena alebo príjemca zásielky. V prípade, že sa nám stroj vráti z dôvodu nezaplatenia colných poplatkov, bude to mať za následok, že zákazník bude musieť zaplatiť poplatky za vrátenie. V prípade, že sa rozhodneme spoplatniť príjemcu a príjemca odmietne zaplatiť vzniknuté poplatky, súhlasíte s ich zaplatením spolu s naším poplatkom za príslušnú správu, ako aj s akýmikoľvek ďalšími nákladmi, ktoré nám vzniknú. Na našu prvú žiadosť poskytnete riadnu záruku za všetky clá, dane, pokuty, skladovacie poplatky alebo akékoľvek iné výdavky stanovené v tomto stave.

Budeme sa snažiť vybaviť všetky vaše colné formality pre vašu zásielku, ale nenesieme zodpovednosť za akékoľvek omeškania, straty alebo škody spôsobené zásahom colných úradníkov alebo iných vládnych orgánov. Zatiaľ čo sa zásielky vybavujú pre colné orgány, odhadované dodacie lehoty sa pozastavujú, pretože časy spracovania sú špecifické pre dokumentáciu požadovanú v krajine zákazníka, časy odozvy zákazníka a dodatočný čas spracovania dokumentov v príslušnej krajine. Na doručenie používame niekoľko kuriérov a môžete byť vyzvaný na podpísanie zmluvy, aby ste potvrdili, že ste ich dostali. Upozorňujeme, že ak ste požiadali o opustenie vášho tovaru na nezabezpečenom mieste, nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu. Ak chcete tovar vrátiť, kontaktujte nás na adrese info@pro-stringer.com

Ochrana osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov sú tu preto, aby sme vám porozumeli, ako chránime všetky údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávke alebo registrácii u nás. Predpokladá sa, že tieto zmluvné podmienky zahŕňajú naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste si mali prečítať v spojení so zmluvnými podmienkami.

Vracania a výmeny

Obráťte sa na naše pravidlá týkajúce sa vrátenia tovaru a výmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť po prijatí zmluvných podmienok (ktoré sú prístupom na našu webovú stránku).

Materiál generovaný používateľom

Umožňujeme zákazníkom, aby nám na tomto webe posielali materiály, aby sme mohli hodnotiť a hodnotiť produkty. Pojem „materiál generovaný používateľmi“ je akýkoľvek materiál akéhokoľvek druhu, ktorý nám posielate, vrátane (ale nielen) textu, súborov, obrázkov, videa alebo zvukov. Nezahŕňa osobné informácie, ktoré poskytnete pri zadávaní objednávky alebo registrácie, alebo ak tieto informácie následne zmeníte. Ak preskúmate alebo odošlete materiál generovaný používateľmi, súhlasíte s tým v súlade s týmito zmluvnými podmienkami. Ak si neželáte skontrolovať alebo odoslať materiál vygenerovaný používateľom v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, nemali by ste tak robiť.

Systematicky nekontrolujeme materiály generované používateľmi predložené používateľmi tejto webovej stránky. Nie sme zodpovední za obsah materiálov vytvorených používateľmi a nemusíme nevyhnutne schvaľovať žiadne názory obsiahnuté v takýchto materiáloch. Za materiály generované používateľmi, ani pokiaľ ide o ich zákonnosť alebo presnosť, neposkytujeme žiadne záruky ani vyjadrenia, či už výslovné alebo implicitné. Zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s materiálmi generovanými používateľmi v rozsahu povolenom zákonom.

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia, odmietnuť uverejnenie alebo odstránenie alebo úpravu ktoréhokoľvek z vašich materiálov vytvorených používateľmi, alebo obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup ku všetkým alebo všetkým častiam tejto webovej stránky, najmä ak materiál generovaný používateľmi porušuje toto ustanovenie týchto podmienok a my to môžeme urobiť s predchádzajúcim oznámením alebo bez predchádzajúceho upozornenia.

Nevyžadujeme si žiadne vlastnícke práva na materiál generovaný používateľmi. Odoslaním materiálu vytvoreného používateľmi nám však udeľujete neodvolateľnú, trvalú, nevýlučnú, bezplatnú, prevoditeľnú a celosvetovú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu, prípravu odvodených diel, zobrazovanie a vykonávanie tohto materiálu vytvoreného používateľom v ľubovoľnom media. Licencia, ktorú nám poskytnete, sa skončí, keď sa váš materiál vygenerovaný používateľom odstráni z našej webovej stránky.

Materiál alebo časti materiálu generovaného používateľom môžeme prepojiť s iným materiálom, vrátane materiálu predloženého inými používateľmi tejto webovej stránky alebo vytvoreného nami a / alebo inými tretími stranami. Materiály generované používateľmi môžeme použiť na naše interné obchodné účely, napríklad na preskúmanie trendov a ich použitie na tejto webovej stránke alebo na propagáciu, predaj alebo propagáciu našich záujmov. Nebudeme predávať váš používateľom vytvorený materiál tretím stranám, ale uznávate, že z neho môžeme nepriamo komerčne profitovať. Zakaždým, keď nám odošlete materiál generovaný používateľom, prehlasujete a zaručujete nám toto:

  • Vlastníte materiál generovaný používateľom alebo máte právo ho predložiť, a jeho predložením nebudete porušovať žiadne práva tretích strán vrátane práv duševného vlastníctva (ako napríklad autorské práva alebo ochranné známky), práva na súkromie alebo reklamu, práva dôvernosť alebo práva podľa zmluvy
  • Materiál generovaný používateľom nie je nezákonný, obscénny, hanlivý, výhružný, pornografický, obťažujúci, nenávistný, rasovo alebo etnicky urážlivý alebo podporuje správanie, ktoré by sa považovalo za trestný čin, spôsobilo občianskoprávnu zodpovednosť, porušilo akýkoľvek zákon alebo inak nevhodné
  • Materiál generovaný používateľom neinvertuje žiadny produkt alebo službu ani nevyvoláva žiadnu firmu
  • Váš materiál generovaný používateľom neidentifikuje žiadneho jednotlivca (vrátane mena, adresy, statického obrázka alebo videa) mladšieho ako 18 rokov a ak váš materiál generovaný používateľom identifikuje jednotlivca vo veku nad 18 rokov, máte súhlas tejto osoby aby ste boli presne identifikovaný v materiáloch vytvorených používateľmi Pri odovzdávaní materiálov generovaných používateľmi nevystriedate inú osobu.

Všeobecné informácie

Používanie našej stránky a všetky zmluvy, ktoré sme prijali prijatím objednávky, či už majú pôvod v Spojenom kráľovstve alebo inde, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, sa riadia anglickým právom. Nezodpovedáme za vás, či už zmluvne, deliktom (vrátane nedbanlivosti) alebo inak za náhodné, špeciálne, nepriame alebo následné straty alebo škody, za straty na zisku (priame alebo nepriame), straty z predaja, straty dobrého mena alebo povesti, strata podnikania, nároky tretích strán, čisto ekonomická strata, ktorá vznikla v dôsledku alebo v súvislosti s plnením alebo neplnením našich záväzkov podľa týchto zmluvných podmienok, vrátane škôd, ktoré možno primerane predvídať v deň objednania tovaru.

Nič v týchto Zmluvných podmienkach nevylučuje ani neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbalosťou. Naša zodpovednosť za akýkoľvek nárok na stratu alebo poškodenie je obmedzená na sumu, ktorú ste zaplatili za tovar, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobil vznik nároku. Osoba, ktorá nie je zmluvnou stranou týchto obchodných podmienok, nemá právo na vymáhanie akýchkoľvek podmienok podľa zákona o zmluvách (práva tretích strán) z roku 1999. Ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné zo strany súdom, neplatnosť alebo vymáhateľnosť tohto ustanovenia neovplyvní ostatné ustanovenia týchto podmienok.

Môžeme postúpiť alebo previesť ktorékoľvek z našich práv alebo subdodávateľskej zmluvy ktorékoľvek z našich záväzkov podľa týchto podmienok na tretiu stranu.
Nesmiete postúpiť ani previesť žiadne zo svojich práv ani subkontraktovať žiadne svoje povinnosti podľa týchto Zmluvných podmienok, s výnimkou nášho výslovného písomného súhlasu.

Z času na čas môžu byť na našej webovej stránke odkazy na webové stránky tretích strán, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok, a preto nemôžeme byť zodpovední za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a neskúmame ani neschvaľujeme a nie sme zodpovední alebo zodpovední, priamo alebo nepriamo pre a) postupy ochrany osobných údajov týchto webových stránok, b) obsah takýchto webových stránok vrátane (bez obmedzenia) akejkoľvek reklamy, obsahu, výrobkov, tovaru alebo iných materiálov alebo služieb na týchto webových stránkach alebo zdrojoch alebo dostupných z týchto webových stránok alebo (c) ) použitia týchto webových stránok alebo zdrojov na iné účely, ani na akékoľvek škody, straty alebo trestné činy spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na takúto reklamu, obsah, produkty, tovar alebo iné materiály alebo služby dostupné na takýchto externých webových stránkach alebo zdrojoch.

Tieto obchodné podmienky upravujú celý obchodný vzťah medzi vami a nami a zostanú v platnosti počas trvania nášho obchodného vzťahu. Vyhradzujeme si právo čas od času zmeniť tieto podmienky a akékoľvek takéto zmeny budú oznámené na našej webovej stránke a tieto podmienky nahradia všetky predchádzajúce podmienky, vyhlásenia, záväzky a dohody. Vaše ďalšie používanie webovej stránky (alebo ktorejkoľvek jej časti) po takejto zmene sa považuje za prijatie takejto zmeny. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pravidelne kontrolovali, či sa zmenili podmienky. Ak nesúhlasíte so zmenou Zmluvných podmienok, musíte okamžite prestať používať webovú stránku.

Všetky práva duševného vlastníctva (vrátane používania ochranných známok) sú výlučne vo vlastníctve nás. Na tejto webovej stránke môžete používať iba materiály, ktoré sú výslovne povolené nami alebo nami poskytnutými poskytovateľmi licencie. Akékoľvek neoprávnené použitie materiálu na tejto stránke je prísne zakázané.
Vynaložíme primerané úsilie na overenie presnosti akýchkoľvek informácií o produkte alebo cenách, ktoré umiestnime na web, ale neposkytujeme žiadne záruky (či už výslovné alebo predpokladané) týkajúce sa presnosti takýchto informácií. Môžeme ukončiť náš obchodný vzťah alebo zatvoriť váš účet (ak ho máte u nás) oznámením najmenej sedem (7) dní. Toto nemá vplyv na vašu povinnosť vrátiť akékoľvek sumy, ktoré nám dlhujete.
copyright

Sme vlastníkmi a prevádzkovateľmi tejto webovej stránky a jej obsah je buď naším majetkom (alebo majetkom našich pridružených spoločností) alebo sa používa na základe licencie od našich dodávateľov. Sme vlastníkmi kompilácie a / alebo dizajnu informácií na tejto webovej stránke. Naše práva a práva našich pridružených spoločností a dodávateľov sú chránené austrálskymi, európskymi a medzinárodnými zákonmi o duševnom vlastníctve vrátane práv na ochranu autorských práv, ochranných známok a databázových práv. Zneužitie tejto webovej stránky môže viesť k občianskoprávnej zodpovednosti alebo k sankciám. Poskytujeme vám obmedzenú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na prístup na našu webovú stránku za účelom prehliadania ponuky našich produktov (alebo ponuky našich pridružených spoločností), objednávania tovaru alebo služieb od nás (alebo našich pridružených spoločností), odosielania recenzií, uľahčenie návratu alebo získanie kontaktných informácií pre nás (alebo o našich pridružených spoločností).

Vaša licencia na prístup na našu webovú stránku sa nevzťahuje na akékoľvek komerčné použitie našej webovej stránky ani na akékoľvek použitie našej webovej stránky, ktoré je v prospech akéhokoľvek iného obchodného subjektu ako nás (alebo nášho pridruženého podniku). Nezaručujeme, že web bude spĺňať vaše požiadavky, že prístup bude nepretržitý, včasný alebo bezchybný, že chyby budú odstránené, alebo že web alebo server, ktorý ich sprístupňuje, neobsahuje vírusy alebo chyby alebo predstavuje úplná funkčnosť, presnosť, spoľahlivosť webovej stránky. Nezodpovedáme za žiadnu stratu obsahu alebo materiálu nahraného alebo preneseného prostredníctvom tejto webovej stránky.

Výslovne nemáte povolenie sťahovať žiadnu časť našej stránky (okrem bežnej činnosti vášho webového prehľadávača alebo z dôvodu automatického ukladania do vyrovnávacej pamäte), meniť alebo upravovať ju alebo jej časť, reprodukovať alebo kopírovať, predávať (vrátane akýkoľvek ďalší predaj), alebo inak využívate našu webovú stránku (alebo jej časť) na akýkoľvek iný účel, ako je uvedený vyššie, a nemáte povolenie na rámovanie našej webovej stránky ani na odkaz na akýkoľvek iný prvok ako domovskú stránku bez nášho predchádzajúceho súhlasu. v písaní.

Môžete odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že tento odkaz nie je zavádzajúci, falošný, hanlivý ani inak nepoškodzuje naše záujmy ani záujmy našich pridružených spoločností alebo dodávateľov. Výslovne nemáte povolenie používať žiadne z našich log alebo grafických prvkov, ani v spojení s takým odkazom.

Preložiť »
X