Přihlásit

Registrace

Již zaregistrované?

Přihlášení

Registrace

Záruka

 

Záruka a podmínky společnosti Pro Stringer pro společnost Pro Stringer Platinum 2.0 jsou uvedeny níže:

Společnost Pro Stringer poskytuje záruku na stroje Pro Stringer a zahrnuty příslušenství proti vadám v materiálech a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku od data nákupu původním koncovým uživatelem (dále jen „záruční doba“).

Dojde-li k závadě hardwaru a během záruční doby obdrží platný nárok, společnost Pro Stringer buď:

 • Opravte vadu hardwaru bezplatně, pomocí nových nebo renovovaných náhradních dílů nebo,

   

 • Vyměňte produkt za nový produkt nebo za renovovaný produkt, který je funkčně rovnocenný původnímu výrobku.

Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným zacházením, včetně pádů ze stolů, velkých nárazů nebo jiných škod, které nejsou způsobeny řádným používáním.

Náhradní produkt nebo jeho část přebírá zbývající záruku na původní produkt nebo devadesát (90) dní od data výměny nebo opravy, podle toho, co vám poskytuje delší krytí. Při výměně produktu nebo součásti se jakákoli náhradní položka stane vaším majetkem a nahrazená položka se stává majetkem Pro Stringer. Záruční servis bude poskytován pouze zkušeným týmem Pro Stringer.

Získání záručního servisu (1 rok úplná krycí záruka)

Opravárenské služby poskytuje pouze společnost Pro Stringer. Během záruční doby zákazník hradí náklady na dopravu do našeho servisního střediska, zatímco společnost Pro Stringer hradí návrat k nákladům na dopravu zákazníkům a je zproštěn servisní poplatek.

 

Naši technici bezplatně opraví, vyřeší a optimalizují váš stroj. Pokud jsou vyžadovány záruční opravy, zašlete nám prosím e-mailem dokončené Formulář RMA na info@pro-stringer.com. V tomto e-mailu nám pomozte vyřešit váš problém co nejrychleji poskytnutím:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa
 • Tvé telefonní číslo
 • Potvrzení o původním nákupu, které obsahuje podrobnosti o kupujících, datum nákupu a popis zakoupeného produktu (produktů)
 • Úplný popis problému včetně fotografií a videí, pokud je to možné
 • Podívejte se na dva obrázky balíčků v dolní části stránky a dejte nám vědět číslo (čísla) problematické položky (položek) a které balení vlastníte, abyste urychlili proces identifikace

Po ověření vašich údajů vám Pro Stringer pošle e-mailem pokyny, jak poslat váš stroj do našeho servisního střediska. Pro potřebné díly a příslušenství vám zašleme nové díly a příslušenství přímo na Vámi vybranou adresu. Během záruční doby bude náklady na dopravu položky zpět k vám ze servisního střediska hrazeny společností Pro Stringer.

Získání pozáručního servisu (omezená doživotní záruka)

Pro opravu po záruce bude Pro Stringer stále poskytovat opravárenské služby, zákazník však uhradí náklady na dopravu oběma způsoby.

 

Zašlete nám prosím vyplněný e-mail Formulář RMA na info@pro-stringer.com. V tomto e-mailu nám pomozte vyřešit váš problém co nejrychleji poskytnutím:

 • Vaše jméno a příjmení
 • Vaše adresa
 • Tvé telefonní číslo
 • Potvrzení o původním nákupu, které obsahuje podrobnosti o kupujících, datum nákupu a popis zakoupeného produktu (produktů)
 • Úplný popis problému včetně fotografií a videí, pokud je to možné
 • Podívejte se na dva obrázky balíčků v dolní části stránky a dejte nám vědět číslo (čísla) problematické položky (položek) a které balení vlastníte, abyste urychlili proces identifikace

Pro Stringer odpoví e-mailem s navrhovaným přístupem k vyřešení problému, včetně odhadu nákladů (pokud existují) na opravu nebo náhradní díly. Pokud je třeba váš stroj poslat do našeho servisního střediska, budete odpovídat za náklady na dopravu oběma způsoby. Díly a příslušenství si můžete zakoupit prostřednictvím našeho online obchodu zde nebo nám napište e-mail na info@pro-stringer.com

Vyloučení a omezení

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkty vyrobené společností Pro Stringer nebo pro ni, které lze identifikovat logem „Pro Stringer“, které je k nim připojeno nebo které je uvedeno níže:

 • Pro Stringer Machine
 • Svorka stolu
 • Montážní sloupek
 • Rotační tyč pro rakety (2 kusy)
 • Držáky rámu (2 kusy) a šrouby s motýlky (2 kusy)
 • Upínací kleště Pro Stringer (2 kusy)
 • Univerzální kleště Pro Stringer
 • Univerzální adaptér Pro Stringer
 • Napájení a kabely

Omezená záruka se nevztahuje na žádné hardwarové produkty jiné než Stringer, i když jsou zabaleny nebo prodány s hardwarem Pro Stringer, mimo jiné včetně:

 • Řetězce strun

Výrobci nebo dodavatelé jiní než Pro Stringer mohou poskytovat své vlastní záruky kupujícímu koncovému uživateli, ale Pro Stringer, pokud to zákon dovoluje, poskytuje své výrobky „tak, jak jsou“. Pro Stringer nezaručuje, že provoz produktu bude nepřetržitý nebo bezchybný. Pro Stringer neodpovídá za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se použití produktu. Tato záruka se nevztahuje na:

 • poškození způsobené použitím produktů dodaných bez použití produktu Stringer
 • poškození způsobené nehodou, zneužitím, zneužitím, záplavou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami
 • k poškození způsobenému provozováním produktu mimo povolená nebo zamýšlená použití popsaná společností Pro Stringer
 • ke škodě způsobené službou, kterou provádí kdokoli, kdo není zástupcem společnosti Pro Stringer
 • na produkt nebo část, která byla změněna za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného souhlasu společnosti Pro Stringer
 • na kosmetické poškození, včetně, ale ne pouze, škrábanců a prohlubní
Přeložit "
X